ZAPRASZAMY
DO NASZEJ SZKOŁY!

Masz kłopot z wyborem szkoły, przyjdź do nas - pomożemy wybrać!

Zadzwoń - 61 2921579, 61 2926251, napisz: zs3@zs3.szkola.pl


Jak będą wyglądały szkoły branżowe I i II stopnia?

Czy zastąpią one obecne szkoły zawodowe?

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia.

Od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017-2018, 2019-2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbędzie się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie branżowej szkoły I stopnia.

Co do zasady:

  • uczeń pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy drugiej, będzie kontynuował naukę w klasie pierwszej branżowej szkoły I stopnia,
  • uczeń drugiej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy trzeciej, będzie kontynuował naukę w klasie drugiej branżowej szkoły I stopnia,
  • uczeń trzeciej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji, będzie kontynuował naukę w klasie trzeciej branżowej szkoły I stopnia.

W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019) branżowe szkoły I stopnia będą prowadziły klasy dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej (odpowiednio klasa druga i trzecia). Uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Więcej czytaj tutaj!

 


OFERTY PRACY I NAUKI DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

- KANDYDATÓW DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - czytaj

             


 


Zobacz, dlaczego warto przyjść do szkoły kształcącej w zawodzie!

Zobacz  film o naszej szkole (2012r.).
 

Zobacz film o szkole autorstwa Jakuba Kuźniaka, absolwenta naszej szkoły (z 2010r).

Warto być rzemieślnikiem (czytaj onet.pl)

Czy warto uczyć się zawodu! - Czytaj dalej (artykuł z Gazety Wyborczej)

Zawodówki wracają do łask - Czytaj dalej (artykuł z Gazety Wyborczej)

Rzeź polskiego rzemiosła - Czytaj dalej (artykuł z Gazety Wyborczej)

 

OBEJRZYJ FILMY:

Szkoła zawodowa to szkoła niezawodna - tutaj

Mój wybór - tutaj

Wybieram Rzemiosło - tutaj

 

 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) rozpoczyna kampanię promującą kształcenie w zawodach
„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”!
Zasadnicza szkoła zawodowa to nie „zawodówka”!
Technikum to nie gorsza alternatywa liceum!
Kampania ma pokazać młodzieży oraz rodzicom, że szkoła kształcąca w zawodzie może być szkołą pozytywnego wyboru i szansą na satysfakcjonującą karierę oraz realizację własnych marzeń. Tutaj można obejrzeć  filmy promocyjne oraz filmy o  zawodach. Więcej o szkolnictwie zawodowym z zakładce REKRUTACJA. 
Czytaj artykuł z Gazety Wyborczej "Nadzieja w zawodówkach" -tutaj