UPRAWNIENIA I PRZYWILEJE

 

Honorowy Dawca Krwi

Honorowym Dawcą Krwi zostaje każda osoba, która chociaż raz oddała honorowo krew. Honorowemu dawcy przysługuje

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Tytuł i odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym honorowym dawcom krwi po oddaniu krwi w ilości podanej poniżej:

·        "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I stopnia przysługuje honorowemu dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej

     objętości ilość innych jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej

     objętości ilość innych jej składników.

 

·        "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" II stopnia przysługuje honorowemu dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej

     objętości ilość innych jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej

     objętości ilość innych jej składników.

 

·        "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III stopnia przysługuje honorowemu dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej

     objętości ilość innych jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej

     objętości ilość innych jej składników.

 

Tytuł i odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadawane są przez Polski Czerwony Krzyż. Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania odznaki reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1324).

 

Uprawnienia zasłużonych honorowych dawców krwi