Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

Lista kandydatów, którzy zostali przyjęci do klasy pierwszej Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja - przeglądaj tutaj

Lista kandydatów, którzy zostali przyjęci do klasy pierwszej Branżowej Szkoły 1 stopnia w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach - przeglądaj tutaj

Uwaga! Mamy jeszcze wolne miejsca w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec i technik mechanik oraz w Branżowej Szkole 1 stopnia we wszystkich zawodach.

JESZCZE MOŻECIE DO NAS DOŁĄCZYĆ!

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ZAKŁADCE PODRĘCZNIKI lub tutaj


Lista kandydatów, którzy po potwierdzeniu woli podjęcia nauki zostaną przyjęci do klasy pierwszej Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja - przeglądaj tutaj

Lista kandydatów, którzy po potwierdzeniu woli podjęcia nauki zostaną przyjęci do klasy pierwszej Branżowej Szkoły 1 stopnia w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach - przeglądaj tutaj

Informacje dla KANDYDATÓW - czytaj tutaj

  Joomla free themes created by Lonex.