Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

Powiatowy projekt wizyty w miejscu pamięci
– Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof

Uczniowie klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach w dniach 24 kwietnia i 16 maja br. uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na terenie Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Młodzież poznała historię funkcjonowania obozu w czasie II wojny światowej w Kraju Warty, obejrzała wystawę przedmiotów codziennego użytku, które pozostały po ofiarach w spichlerzu. W skupieniu wysłuchała opowieści Szymona Srebrnika, który przeżył obóz.

W drugiej części pobytu w Chełmnie uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej „Cichy bohater z Chełmna nad Nerem. Stanisław Kaszyński wobec eksterminacji Żydów w obozie zagłady Kulmhof”. Uczniowie pracowali nad tekstami źródłowymi, które w przerażający sposób ukazały mord tysięcy ludzi w niewielkim obozie natychmiastowej zagłady Żydów.

Na koniec młodzież wraz z przewodnikiem udała się do oddalonego od obozu lasu rzuchowskiego, gdzie Niemcy składali ciała swoich ofiar. Symbolicznie młodzież zapaliła znicz oddając hołd wszystkim pomordowanym.

Była to żywa lekcja historii, miejsce przerażające i przygnębiające. Warto zobaczyć inne obozy z Wielkopolski – podkreślali na koniec uczniowie.

Po wizycie wśród uczniów nauczyciele historii przeprowadzili ankietę ewaluacyjną, która pokazała że młodzież bardzo dobrze oceniła projekt wizyty w Chełmnie pod względem organizacyjnym i merytorycznym, przybliżając im historię okresu okupacji w Wielkopolsce.

Wyjazd uczniów do Chełmna odbył się w ramach powiatowego projektu wizyt w miejscach pamięci.

Nauczyciele historii


  Joomla free themes created by Lonex.