Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

 

PODSUMOWANIE POWIATOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

„EDUKACJA W MIEJSCACH PAMIĘCI”

W maju i czerwcu 2017 r. uczniowie klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ZS nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach po raz drugi wzięli udział w powiatowym projekcie edukacyjnym „Edukacja w miejscach pamięci”. Uczniowie technikum wyjechali  22 i 25 maja br. do byłego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, uczniowie ZSZ 30 maja, 9 i 13 czerwca br. do obozu karno-śledczego w Żabikowie. Ogółem w projekcie wzięło udział 165 uczniów z siedmiu klas.

Przed wyjazdem na lekcjach historii omówiono cel wyjazdu, przybliżono historię obozu w Chełmnie i Żabikowie oraz okres okupacji niemieckiej w Kraju Warty. Wizyta uczniów technikum obejmowała warsztaty, zwiedzanie obozu  i pobliskiego lasu rzuchowskiego. W czasie warsztatów uczniowie obejrzeli film dot. Holokaustu („Endblum”, „Linia 41”). Po projekcji miała miejsce dyskusja nad tym, jaka przemiana musi się dokonać  w człowieku, aby został katem , dlaczego Żydzi jadący do obozu nie przeczuwali niczego złego i  zaufali zapewnieniom niemieckich oprawców. Jaki wpływ ma ból na tych, którzy przeżyli jednak utracili swoich bliskich.

Uczniowie w rozmowie podkreślali, że dla człowieka ważna jest jego tożsamość, pozytywne wspomnienia z dzieciństwa i wsparcie bliskich osób ma wpływ na jego postrzeganie świata. Ze wzruszeniem i smutkiem uczniowie oglądali też wystawę przedmiotów codziennego użytku, które pozostały po ofiarach oraz relacji  Szymona Srebrnika. W lesie rzuchowskim oddalonym o kilkanaście kilometrów. gdzie „oprawcy” składali ciała swoich ofiar uczniowie oddali hołd pomordowanym zapalając znicz.

 

Z kolei w Żabikowie – obozie karno-śledczym przewodnik w ciekawy sposób przedstawił realia życia w Kraju Warty. Przy pomocy ilustracji, makiet i dokumentów uczniowie poznali warunki bytowe w obozie jak też sam moment zniszczenia obozu. W skupieniu też obejrzeli film ukazujący relacje i wspomnienia osób, które przetrwały pobyt w obozie. Te relacje naocznych świadków wywarły na uczniach największe wrażenia. Na koniec uczniowie uzupełniali karty pracy dot. zdobytych wiadomości, które jeszcze raz pozwoliły na ugruntowanie wiedzy o okresie okupacji w Wielkopolsce.

Wyjazdy do Chełmna nad Nerem i do Żabikowa sfinansowało Starostwo Powiatowe w Szamotułach.

Nauczyciele historii


  Joomla free themes created by Lonex.