Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

Spotkanie z pracodawcami naszych uczniów

W środę, 7 lutego 2018r. w auli naszej szkoły odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcami i przedstawicielami firm, w których nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe.

Corocznie na takie spotkania staramy się zaprosić przedstawicieli instytucji, które mogą wspomóc pracodawców.

W tym roku zaprosiliśmy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, które reprezentowali Dyrektor Mariusz S. Kubiak oraz Renata Rasińska. Przedstawili oni pracodawcom możliwości wsparcia rzemiosła oraz przedsiębiorców przez Centrum. Wskazali możliwości, jakie w swoich zadaniach oraz działaniach ma CWRKDiZ w Poznaniu. Spowodowało to dyskusję, która obfitowała w wiele cennych sugestii przedstawionych od strony praktycznej z punktu widzenia pracodawców.

 

Następnie Pani Jolanta Gałkowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wraz z pracownikami przybliżyła możliwości wsparcia zatrudnienia absolwentów w ramach projektów, które są dostępne dla przedsiębiorców. Wyjaśniła możliwości jaki są przygotowane dla pracodawców pod względem oferowania praktyk, stażów oraz zatrudniania młodocianych. Informacje te stwarzają nowe możliwości dla zainteresowanych do podejmowania czynności związanych ze stażami dla młodych, przyszłych pracowników, co zresztą było widoczne podczas całego spotkania w rozmowach pomiędzy gośćmi.

W kolejnej części Dyrektor Zespołu Szkół nr 3, Jacek Kucnerowicz, jako gospodarz zaprezentował szkołę i jej osiągnięcia oraz możliwości jakimi dysponuje szkoła dla uczniów w trakcie realizowania swoich zainteresowań w trakcie edukacji. Następnie przedstawił problemy szkół kształcących w zawodzie, wśród których znalazło się m.in.:

 • zbyt długa edukacja w szkole branżowej w stosunku do liceum,
 • wysoki próg wymagań na egzaminie zawodowym w stosunku do wymagań na egzaminie dojrzałości,
 • niewłaściwe proporcje szkolnictwa zawodowego w stosunku do ogólnokształcącego,
 • brak skutecznej promocji szkół branżowych,
 • negatywne nastawienie do szkół kształcących w zawodzie (brak świadomości rodziców i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów),
 • trudność w pozyskaniu nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 • niewystarczające zaangażowanie pracodawców w proces nauczania, wspieranie w promowaniu zawodów (pracodawca nie może oczekiwać na gotowego absolwenta, powinien włączyć się aktywnie w proces nauczania).

Dyrektor zaproponował również sposoby na zaradzenie ww. problemom przy udziale takich instytucji jak CWRKDiZ w Poznaniu, Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach oraz innych instytucji wraz z pracodawcami, którym przyświeca ten sam cel:

 • organizacja i zaangażowanie się w Targi Edukacji i Pracy oraz Festiwale Zawodowców, włączając pracodawców w promowanie zawodów,
 • organizacja drzwi otwartych dla szkół podstawowych i rodziców oraz wizyty w gimnazjach i prezentacja szkół branżowych z udziałem pracodawców,
 • prowadzenie w sposób kreatywny strony internetowej szkoły, FB, dostępnych dla młodzieży,
 • wycieczki studyjne do zakładów pracy, spotkania z praktykami,
 • dobre wyposażenie szkoły przy udziale pracodawców oraz udziale środków z projektów unijnych i krajowych,
 • oferowanie staży zagranicznych m.in. w ramach programu Erasmus+,
 • promowanie zawodów przez Cech (konkursy w zawodach, pokazy zawodów, święto Cechu, Festiwal Rzemiosła),
 • spotkania w szkole branżowej z absolwentami, którzy pracują w zawodzie (pokazywanie sukcesów absolwentów),
 • współpraca z takimi instytucjami jak CWRKDiZ w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy oraz z pracodawcami.

Spotkanie było również okazją do rozmów pracodawców z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów zawodowych.

Naszym najświeższym pomysłem, który ma promować szkolnictwo kształcące  w zawodzie, jest organizacja FESTIWALU ZAWODOWCÓW. Festiwal na pokazać w jak najbardziej praktyczny sposób różne zawody. Do współpracy zaprosiliśmy szkoły techniczne z naszego powiatu oraz pracodawców.  Festiwal będzie zorganizowany równolegle z Powiatowymi Targami Edukacji i Pracy w dniu 21 marca. ZAPRASZAMY.

Galeria zdjęć ze spotkania - tutaj (foto: J.Kuźmicz)

  Joomla free themes created by Lonex.