Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

 


Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec- lipiec 2018r.

I EGZAMIN PISEMNY- WSZYSTKIE KWALIFIKACJE

- czarny długopis lub pióro z czarnym atramentem,

- kalkulator prosty ( dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i ewentualnie % i pierwiastek kwadratowy).

II EGZAMIN PRAKTYCZNY

- czarny długopis lub pióro z czarnym atramentem- wszystkie kwalifikacje,

- kwalifikacja A.22.- kalkulator prosty,

- kwalifikacje A.29., A.30., A.31., A.32., A.68., Z.13.- kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

- kwalifikacja A.35.- kalkulator prosty, ołówek, gumka, temperówka,

- kwalifikacja A.36.- kalkulator prosty.

Zdający egzamin praktyczny z kwalifikacji innych niż wymienione powyżej przynoszą tylko czarny długopis lub pióro z czarnym atramentem.

 

 


  Joomla free themes created by Lonex.