Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach
Matura

Harmonogram egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej 2017

22.08.2017- godz.9.00 cz. pisemna język polski, język angielski, matematyka

23.08.2017 - godz. 9.00 cz. ustna język polski, język angielski.

 

 


1. PRZEKAZYWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI -30 czerwca 2017 r. sekretariat 103 od godz.12.00 - szczegóły tutaj word lub pdf

 

2. Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym - szczegóły tutaj word lub pdf


MATURA 2017

 

 

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 -tutaj
 2. KOMUNIKAT - INFORMATYKA -tutaj
 3. KOMUNIKAT O PRZYBORACH -tutaj
 4. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 (ABSOLWENCI 2016/2017) -tutaj
 5. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 (ABSOLWENCI Z POPRZEDNICH LAT) -tutaj
 6. TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH 2017 -tutaj
 7. KOMUNIKAT DYREKTORA CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 -tutaj

 

 

 


 

 

MATURA 2016

UWAGA MATURZYŚCI

Wyniki egzaminu maturalnego będzie można odebrać osobiście w szkole p.103 w dniu 5 lipca br po godz. 12.00.

W przypadku nie zdania egzaminu osoby uprawnione do poprawki postępują wg zasad:

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Absolwent, o którym mowa w pkt. 3.8.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2016 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

3. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 15 lipca 2016 r.

4. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2016 r.

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.

6.  Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2016 r.  Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych, odbędzie się między 24 a 26 sierpnia 2016 r. Szczegółowy harmonogram zostanie podany po 15 lipca br.

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO
Z DANEGO PRZEDMIOTU W TERMINIE POPRAWKOWY - tutaj

 

 


 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

 

(DLA ABSOLWENTÓW)

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3-MAJ 2016 - przeglądaj


HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

(DLA NAUCZYCIELI)

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 I INNYCH SZKOŁACH -MAJ 2016 - przeglądaj


MATURY 2016

 

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 -tutaj
 2. KOMUNIKAT - INFORMATYKA -tutaj
 3. KOMUNIKAT O PRZYBORACH -tutaj
 4. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 (ABSOLWENCI 2015/2016) -tutaj
 5. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 (ABSOLWENCI Z POPRZEDNICH LAT) -tutaj
 6. TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH I EGZ. ZAWODOWYCH -tutaj

 

 


MATURY 2015

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 -MAJ 2015 - przeglądaj


HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH 2015 - przeglądaj

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015 r. - przeglądaj

 

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 - przeglądaj

Dostosowania warunków i form przeprowadzania matury - przeglądaj

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 - przeglądaj

 

 

NOWA MATURA - JĘZYK POLSKI

W załączonych plikach znajduje się spis obowiązkowych lektur

Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Szkoła ponadgimnazjalna
 

Zajrzyj na: http://www.operon.pl/matura_z_operonem

 

 


Joomla free themes created by Lonex.