Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach
Matura

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH-MAJ 2018 - czytaj tutaj


MATURA 2018
  1. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 -tutaj
  2. KOMUNIKAT - INFORMATYKA -tutaj
  3. KOMUNIKAT O PRZYBORACH -tutaj
  4. TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH 2018 -tutaj
  5. KOMUNIKAT DYREKTORA CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 -tutaj
  6. KOMUNIKAT DYREKTORA CKE  z 5 lipca 2016r. w sprawie zmiany zasad przeprowadzenia wglądów do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej -tutaj
  7. Komunikat MEN w sprawie olimpiad uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego -tutaj i -tutaj
  8. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015 - Załącznik 1a_N -tutaj (Word)  lub -tutaj (pdf)
  9. 9. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów - Załącznik 1d_S -tutaj (Word) - lub -tutaj (pdf).

 

UWAGA!

Deklarację ostateczną należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły do 7 lutego 2018 r. W naszej szkole deklaracje składamy w sekretariacie 101, składający otrzymuje potwierdzenie złożenia deklaracji.

 


Joomla free themes created by Lonex.