Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach
Dokumenty
DOKUMENTY SZKOLNE

Dokumenty wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 29 listopada 2017 r.

Aneks nr 10

do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kotaja

wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 29 listopada 2017 r.

STATUT

Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 29 listopada 2017 r.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zespołu Szkół Nr 3 im Hugona Kołłątaja w Szamotułach

wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 29 listopada 2017 r.

STARSZE DOKUMENTY
Aneks nr 1 z dnia 10.12.2008
Aneks nr 2 z dnia 31.08.2010
Aneks nr 3 z dnia 08.12.2010
Aneks nr 4 z dnia 06.06.2010
Aneks nr 5 z dnia 10.10.2012
Aneks nr 6 z dnia 20.02.2013
Aneks nr 7 z dnia 22.04.2013
Załącznik nr 01 - Regulamin praktyki zawodowej uczniów Technikum
Załącznik nr 02 - Regulamin praktyki zawodowej Szkoły Policealnej
Załącznik nr 03 - Regulamin kształcenia zawodowego młodocianych pracowników
Załącznik nr 04 - Regulamin kształcenia zawodowego uczniów nie będących młodocianymi pracownikami
Załącznik nr 05 - Regulamin dyżurów nauczycieli
Załącznik nr 06 - Regulamin wycieczek szkolnych - druki
Załącznik nr 10 - Regulamin Rady Pedagogicznej  - 20.02.2013
Załącznik nr 11 - Regulamin Rady Rodziców
Załącznik nr 13 - Wewnątrzszkolny system oceniania
Wewnątrzszkolny System Oceniania z aneksami 1 do 6 (tekst jednolity)
Załącznik nr 14 - Regulamin biblioteki
Załącznik nr 15 - Regulamin warsztatów szkolnych
Załącznik nr 20 - Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZS3 w Szamotułach
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
Szkolny Program Profilaktyki 2016/2017
„Szkolny Program Wychowawczy na lata 2015/2020 - tutaj


 


Joomla free themes created by Lonex.